КАТЕГОРІЇ
Робота над проектом Twinning «Модернізація законодавчих стандартів та принципів освіти та навчання у відповідності до політики ЄС щодо навчання впродовж життя»
Наші телефони:
(057) 738-06-04,
(057) 738-42-63
Факс:
(057) 738-42-63

Електронна пошта:
Моісеєнко
Світлана Вікторівна

заступник директора
з навчально-виховної роботи

«Патріотичне виховання це - сфера духовного життя, яка  проникає в усе, пізнає, робить, до чого прагне, що любить і ненавидить людина, яка формується»
В. Сухомлинський
Copyright © 2013 by "ДНЗ "Харківський поліграфічний центр ПТО""
All Rights reserved
Hosting Ukraine
Hosting Ukraine
Виховна тема:
«Якісне оновлення змісту, форм і методів виховання на основі впровадження нових передових  технологій»
Основні напрями виховної роботи:
Спільна діяльність з громадськими організаціями - це  формування позитивної  мотивації на здоровий спосіб життя. Мета діяльності з громадськими організаціями  - це зруйнування негативних мотивів, перебудова негативних форм у поведінці учнів. Проведення профілактичних бесід у навчальних групах, надання об’єктивної інформації через використання найефективніших форм профілактичної роботи як  «круглі столи», лекції, тренінги.

Соціально-педагогічна та психологічна служба - мета роботи - сприяння розумінню учнями через просвітницьку роботу переваг здорового способу життя, стимулювання до самостійного й усвідомленого вибору життєвої позиції, визначення шляхів позитивної соціалізації молоді, формування життєво-необхідних знань, умінь і навичок та відмова від негативної поведінки, виховання та розвиток творчої особистості, гідного громадянина України.

Гурткова та позаурочна робота - залучення учнів до гурткової та позаурочної діяльності, що сприяє відродженню національної культури, створення умов для виховання гармонійно розвиненої особистості, формування естетичного смаку в учнів.

Учнівське самоврядування  - мета роботи учнівського самоврядування є сприяння розумінню учнів через просвітницьку роботу переваг здорового способу життя, стимулювання до самостійного й усвідомленого вибору життєвої позиції, визначення шляхів позитивної соціалізації молоді, формування життєво-необхідних знань, умінь і навичок та відмова від негативної поведінки, виховання та розвиток творчої особистості, гідного громадянина України.

Організація роботи класних керівників та майстрів - головним змістом напрямку діяльності методичної комісії є: об’єднання керівників груп навколо  педагогічної теми, використання  нових сучасних форм і методів, надання практичної допомоги педагогам-початківцям у плануванні роботи, підготовці й проведенні позаурочних заходів та всієї виховної роботи у навчальній групі, стимулювання творчої.

Робота з батьківським комітетом - сприяння зміцненню матеріально-технічної бази Поліграфічного центру, створення умов для формування та розвитку особистості учня та його громадської позиції, становлення учнівського самоврядування; виховання  в учнів шанобливого ставлення до державних святинь; формування загальнолюдської культури і моралі; захисту та збереження здоров’я учнів; здобуття учнями обов’язкової загальної середньої освіти, професійної підготовки; запобігання бездоглядності дітей у вільний від занять час.

Волонтерствоінструмент соціального, культурного, економічного та екологічного розвитку. Це добровільна, непрофесійна соціальна робота, яка сприяє поліпшенню якості життя особистості, особистісному зростання, поглибленню почуття солідарності, задоволенню потреб людини. Волонтерство - це поклик  душі, уміння безкорисливо приходити  на допомогу людям, які потребують допомоги. Тому особливо у передноворічні дні традиційно проводиться Тиждень доброчинності, ініційований Парламентом учнівського самоврядування центру. На сайті Харківського військового шпиталю, через волонтерську організацію з’ясували перелік найнеобхідніших речей для бійців, що перебувають на лікуванні. До свята учні передали бійцям найнеобхідніші речі, та вітальні листівки присвячені святу.
Свою волонтерську, хоча і невелику роботу, плануємо  продовжувати і розвивати. Виховати у собі  доброту, чуйність одноразово не можливо, але бути  справжнім патріотом своєї дердави, вміти відгукнутись на  чужий біль - це вартує не так дорого і не потребує ніяких затрат. Бути волонтером  - це вміти приймати чужі проблеми  і спробувати  їх вирішити це можливо.

«Виникає нагальна необхідність переосмислення зробленого і здійснення системних заходів, спрямованих на посилення патріотичного виховання дітей та молоді - формування нового українця, що діє на основі національних та європейських цінностей».
Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді

                           Структура виховної роботи
ХОЧУ ПОСТУПИТИ НА НАВЧАННЯ
Курси підвищення кваліфікації
Професії рівня
молодшого спеціаліста
Професії на базі 11 класів
Професії на базі 9 класів