Copyright © 2013 by "ДНЗ "Харківський поліграфічний центр ПТО""
All Rights reserved
Hosting Ukraine
КАТЕГОРІЇ
Hosting Ukraine
Робота над проектом Twinning «Модернізація законодавчих стандартів та принципів освіти та навчання у відповідності до політики ЄС щодо навчання впродовж життя»
Наші телефони:
(057) 738-06-04,
(057) 738-42-63
Факс:
(057) 738-42-63

Електронна пошта:
ХОЧУ ПОСТУПИТИ НА НАВЧАННЯ
                                     До 500-річчя Реформації
   У XVI столітті в Європі відбулися події, які змінили уявлення як про всесвіт, Землю, так і духовний світ людини, а сама людина пізніше оголошена найвищою цінністю.
   У Західній Європі Реформація почалася з повстання німецького священика Мартіна Лютера, який 1517 року випустив знамениті 95 тез з критикою Папи Римського і католицької церкви, в яких було засуджено податки та проголошено повернення до біблійних першоджерел християнства та які набув форми релігійної боротьби проти католицької церкви і папської влади.
   Лютеранська, кальвіністська, баптистська церкви у Західній Європі виникали починаючи з XVI сторіччя, в межах єдиного європейського простору, впливаючи на українців. Перші протестантські церкви виникали на українських землях ще в Речі Посполитій. Разом з православними протестанти тоді протистояли наступу католицизму. В ті часи сформувалася полемічна релігійна література, що була написана церковно-слов'янською мовою. Вже у той час народжувалося вміння визнавати іншу точку зору і вести дискусії.
   Пізніші хвилі Реформації призвели до появи різних церковних громад -баптистської, євангелістської, методистської, адвентистської церков.
   Історично склалося, що протестантизм не був підтриманий правлячою верхівкою країн Східної Європи.
   Сучасний демократичний світ визнав цінність толерантного відношення до релігії та церковних громад і сучасна людина розуміє, що справжнє багатство - у різноманітності і вмінні разом будувати свою демократичну, незалежну державу.
   З метою визнання вагомого внеску протестантських церков і релігійних організацій в розвиток релігійної, культурної і соціальної сфери України, вияву поваги до їхньої ролі в українській історії та становленні незалежної держави, а також відзначення в Україні 500-річчя Реформації президентом України П. Порошенком видано Указ №357/2016 від 26.08.2016р. «Про відзначення в Україні 500-річчя Реформації»
   Заплановано Проведення інформаційно-просвітницьких заходів:

    З метою відзначення 500-річчя Реформації в Центрі протягом січня-травня 2017 року проведено наступні заходи:
- Круглий стіл для вчителів «500-річчя Реформації як унікальна можливість благовістя та справжніх змін в Україні» (січень 2017р.);
- Інформаційні повідомлення для учнів 7-11 класів: «Перші реформатори М. Лютер і Т. Мюнцер», «Історичні портрети діячів Реформації»  (Лютий - березень 2017);
- Виховні години для учнів: «Пам’ятки духовної культури» (Лютий - березень 2017);
- Урок-презентація: «Реформація та її вплив на розвиток людства» (Квітень - травень 2017);
- Організовано перегляд документального фільму для учнів 8-11 класів:  «500 років Реформації» проекту «R500» та уривку з х/ф «Лютер» «П’ять принципів Реформації» (Квітень 2017).
- У бібліотеці оформлено тематичні виставки «Християнство в Україні» та «До 500-річчя реформації».
Професії на базі 9 класів
Професії на базі 11 класів
Професії рівня
молодшого спеціаліста
Курси підвищення кваліфікації