Оператор компьютерной верстки

Оператор верстатів з програмним керуванням

Верстатник широкого профілю

Слюсар з ремонту автомобілів

Слюсар-ремонтник

Касир в банку

Палітурник

Друкар офсетного плоского друкування

Електромеханік з ремонту та обслуговуванню ЕОМ

Власенко
Олена Олександрівна

інженер з охорони праці
викладач з охорони праці
Охорона праці
З метою створення належних умов для виявлення та підтримки обдарованої молоді, розвитку її інтересів до вивчення предмета в навчальному закладі була проведена олімпіада серед усіх бажаючих учнів.
З нагоди Дня охорони праці в Україні у ДНЗ «Харківський регіональний центр професійної освіти поліграфічних медіатехнологій та машинобудування» проведено творчий конкурс для учнів на найкращу стіннівку, організована виставка навчальної літератури з питань охорони праці, проведено виховну годину за темою: «Охорона праці й безпека суспільства - один із пріоритетів виховання культури життя без небезпек» - конкурс «Школа екстрених ситуацій», гра Брейнг-ринг, присвячена Всесвітньому дню охорони праці.
Побутовий травматизм: основні причини
Серед травмувань дітей найбільш поширеними є поверхневі рани та ушкодження, ушкодження судин, потрапляння всередину чужорідних тіл. Ці види травматизму згідно зі статистичними даними у сумі дають 52,2 %, переломи кісток - 20,7 %, розтяги та вивихи - 10,8 %, переломи кісток ніг - 6.1 %, опіки та внутрішньочерепні травми - по 3,7 %. Переломи черепа, хребта, кісток тулуба, травми внутрішніх органів грудної та черевної порожнини, травми нервів і спинного мозку сягають близько 1,5 %, але саме серед дітей з такими видами травм спостерігається найбільший рівень легальності.
Піклуємося про здоров'я  працівників
Ураження електричним струмом можливо в разі торкання електричних дротів або установок, які знаходяться під високою напругою або від удару блискавки. Смертельне ураження струмом можливо і при контакті з електричними дротами, що знаходяться під напругою 120-220 В, якщо порушуються правила техніки безпеки. Ураження електричним струмом виникає не тільки від дотику до джерела електрики, але і при наближенні до установок з високою напругою на відстань, достатню для утворення іскри або вольтової дуги.
Система управління охороною праці
Функції служби охорони праці
1.Розроблення спільно з підрозділами навчального закладу  комплексних заходів для  досягнення  встановлених нормативів та підвищення  існуючого рівня  охорони праці (безпеки життєдіяльності), планів, програм поліпшення умов праці і навчання, запобігання виробничому  травматизму, професійним захворюванням, надання    організаційно-методичної допомоги у виконанні запланованих заходів;
2.Підготовка проектів наказів з питань охорони праці (безпеки життєдіяльності) і внесення їх на розгляд і затвердження;
3.Проведення спільно з представниками структурних підрозділів центра і за участю представників професійної спілки з  питань охорони праці (безпеки життєдіяльності) перевірок дотримання учасниками навчально-виховного процесу вимог нормативно-правових актів з охорони праці (безпеки життєдіяльності);
4.Складання звітності з охорони праці (безпеки життєдіяльності) за встановленими формами;
5.Проведення з працівниками вступного інструктажу з охорони праці.
6.Приймання участі у роботі комісій з перевірки знань з безпеки життєдіяльності в центрі у працівників;
7. Ведення обліку та проведення аналізу причин виробничого, дитячого та побутового травматизму, професійних захворювань, пожеж та аварій, заподіяної ними шкоди;
8.Забезпечення належного оформлення і зберігання документації з питань охорони праці, а також своєчасної передачі їх до архіву для тривалого зберігання  згідно з установленим порядком;
9. Складання за участю керівників структурних підрозділів переліків професій, посад і видів  робіт, на які повинні бути розроблені інструкції з охорони праці, що діють в межах навчального закладу, надання методичної допомоги під час їх розробки;
10. Інформування  працівників  закладу освіти про основні  вимоги  законів, наказів Міністерства освіти і науки України, інших нормативно-правових актів та актів з охорони праці (безпеки життєдіяльності), що діють в межах навчального закладу;
11. Розгляд:
     - справедливості вирішення питань про підтвердження наявності небезпечної виробничої ситуації, що стала причиною відмови працівника від виконання дорученої йому роботи, відповідно до законодавства (у разі необхідності);
     - листів, заяв, скарг сторонніх підприємств, організацій та закладів, а також працівників, що стосуються питань додержання законодавства про охорону праці (безпеки життєдіяльності);
12. Організація:
     - забезпечення центра актами з охорони праці (безпеки життєдіяльності), посібниками і навчальними матеріалами (за можливістю) з цих питань;
     - роботи кабінету з охорони праці (безпеки життєдіяльності), підготовки  інформаційних стендів, кутків з охорони праці (безпеки життєдіяльності) тощо;
     - нарад, семінарів, конкурсів тощо з питань охорони праці (безпеки життєдіяльності);
   ­ - пропаганди з питань охорони праці (безпеки життєдіяльності) з використанням інформаційних засобів.
Основні завдання служби охорони праці
1.Удосконалення системи якості управління охороною  праці (безпекою життєдіяльності) в навчальному закладі та сприяння діяльності, у цьому напрямку;
2.Організація проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам в навчально-виховному процесі, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози життю  або здоров'ю учасників навчально-виховного процесу;
3.Вивчення та сприяння впровадженню у навчально-виховний процес досягнень науки і техніки, прогресивних і безпечних технологій, сучасних засобів колективного та індивідуального захисту учасників навчально-виховного процесу;
4.Контроль за дотриманням учасниками навчально-виховного процесу вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці (безпеки життєдіяльності), положень, розділу "Охорона праці" колективного договору та актів з охорони праці (безпеки життєдіяльності), що діють в межах навчального закладу;
5.Інформування та надання роз'яснень працівникам центра з питань охорони праці (безпеки життєдіяльності).
З метою привернення уваги громадськості до масштабів проблем, а також до того, яким чином створення та просування культури охорони праці може сприяти зниженню щорічної смертності на робочому місці, ми провели гру Брейн-ринг. Участь приймали дві команди: «Викладачі» та «Майстри виробничого навчання».
Наші учні взяли участь у всеукраїнському конкурсі відеороликів
«Охорона праці ХХІ століття».

Директор           dir.poligrafcpto@ptukh.org.ua
Бухгалтерія        buh.poligrafcpto@ptukh.org.ua
Відділ кадрів    vkadr.poligrafcpto@ptukh.org.ua
Метод. кабінет   mkab.poligrafcpto@ptukh.org.ua
Приймальня      pr.poligrafcpto@ptukh.org.ua
Copyright © 2013 by 
ДНЗ "«Харківський регіональний центр професійної освіти поліграфічних медіатехнологій та машинобудування»"
All Rights reserved
Телефон:    738-42-63
     З 26 по 28.12.2018 р. з метою  створення безпечних умов перебування учнів у навчальному закладі під час новорічних свят   та у канікулярний період  у всіх навчальних групах  проведено  профілактичні заходи   спрямовані на  запобігання травматизму, збереження життя та здоров’я учнів:
- інструктажі щодо безпечної поведінки під час  новорічних свят;
- про запобігання  травматизму  взимку;
- щодо  безпеки  життєдіяльності учасників освітнього процесу під час зимових канікул;
- про проведення профілактичних  заходів щодо  посилення протипожежного захисту у побуті та громадських місцях;
- про дотримання  правил поведінки у громадських місцях,
- доведено алгоритм дій надання  першої долікарської допомоги при охолодженні, падінні, обмороженні та інших видах травмування взимку.
     З учнями, які проживають у гуртожитках системи  ПТНЗ  проведені  бесіди  щодо  організованого від’їзду додому на час  зимових канікул.  Актуальна тема для обговорення
Конкурс "Збережемо життя"