Copyright © 2013 by "ДНЗ "Харківський поліграфічний центр ПТО""
All Rights reserved
Hosting Ukraine
КАТЕГОРІЇ
Директор  - найвища посадова особа у навчальному закладі, діє від  імені  ДНЗ «Поліграфічний центр ПТО», представляє в усіх організаціях, укладає договори, видає фінансові доручення, видає накази, вказівки директора є обов’язковими для  викладачів, майстрів в/н, учнів. Директор організовує планування змісту та  забезпечення навчально-виховного процесу. Директор керує  роботою своїх заступників, узгоджує  спільну діяльність адміністрації з громадськими організаціями, директор наділений адміністративною владою.
Робота над проектом Twinning «Модернізація законодавчих стандартів та принципів освіти та навчання у відповідності до політики ЄС щодо навчання впродовж життя»
Наші телефони:
(057) 738-06-04,
(057) 738-42-63
Факс:
(057) 738-42-63

Електронна пошта:
Заступник директора
з навчально - виробничої роботи

Давиденко
Валентина Федорівна
тел. : (057) 738-06-04
Головний бухгалтер
Плотнікова
Олена Миколаївна
тел. : (057) 738-14-14
Головний бухгалтер - визначає, формулює, здійснює координує організацію та ведення бухгалтерського обліку, виконання кошторису Центру.Здійснюе контроль за ефективним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.
Заступник директора з навчально-виробничої роботи - відповідає за  правильну організацію навчальної і виробничої роботи, виконання навчальних планів і програм, якість викладання предметів, знань і вмінь учнів; керує діяльністю педагогічних працівників закладу і здійснює контроль за навчальною роботою майстрів в/н, викладачів, успішністю і відвідуванням занять учнів.
Заступник директора
з виховної роботи
Моісеєнко
Світлана Вікторівна
тел. : (057) 738-68-34
Заступник директора з навчально-виховної роботи -  організовує виховну позаурочну та гурткову роботу,  здійснює методичне управління виховним процесом, забезпечує дотримання норм і правил техніки безпеки в під час проведення виховних заходів, підтримує тісний зв’язок з  службою у справах дітей, залучає громадські організації до  проведення профілактичної роботи у навчальних групах.
Старший майстер
Кузнєцова
Світлана Юріївна

тел. : (057) 738-06-04
Старший майстер - розробляє плани виробничого навчання для учнівських груп за професіями і забезпечує їх виконання, надає методичну і технічну допомогу майстрам в/н, забезпечує найбільш ефективні форми організації роботи майстрів в/н з учнями, сприяє зміцненню і збереженню матеріально-технічної бази майстерень.
Директор,
кандидат педагогічних наук

Пономарьова
Вікторія Володимирівна
тел./факс : (057) 738-42-63
години прийому :
з 15:00 до 17:00 , кожний вівторок
з 14:00 до 16:00 ,  кожний четвер
Hosting Ukraine
В Харківському поліграфічному центрі змінюється електронна пошта.
До уваги відвідувачів сайту,
абітурієнтів, роботодавців, організацій!
Приймальня                                pr.poligrafcpto@ptukh.org.ua
Директор                                     dir.poligrafcpto@ptukh.org.ua
Методичний кабінет                    mkab.poligrafcpto@ptukh.org.ua
Відділ кадрів                               vkadr.poligrafcpto@ptukh.org.ua
Бухгалтерія                                  buh.poligrafcpto@ptukh.org.ua
Адреса сайту                                http://dnzpoligraf.com.ua
Структура навчального закладу
ХОЧУ ПОСТУПИТИ НА НАВЧАННЯ
Професії на базі 9 класів
Професії на базі 11 класів
Професії рівня
молодшого спеціаліста
Курси підвищення кваліфікації