По категоріям
Професії, за якими готуємо кваліфікованих робітників
Подати заяву до вступу
Подати заяву до вступу
Професії на базі 11 класів
Наші посилання
НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ
За чисте довкілля
Герої АТО
Робота над проектом Twinning «Модернізація законодавчих стандартів та принципів освіти та навчання у відповідності до політики ЄС щодо навчання впродовж життя»
Де можна відпочити в вільний час
100 годовщина Української революції
1917-1921 рр.
http://dnzpoligraf.com.ua/index_a.php
 
                                               ЗАПРОШУЄМО ДО НАС НА НАВЧАННЯ
Надання освітніх послуг з курсового професійно-технічного навчання для незайнятого населення за професією:
код 8251 «Друкар офсетного плоского друкування» ІІ розряду.
Термін навчання - 3 місяці
Вартість навчання - 900 грн.
Початок занять - по мірі комплектування групи.
ПАЛІТУРНИК
Палітурник - це професія, що необхідна на книжкових фабриках та поліграфічних підприємствах. Він завершує складний процес виготовлення книги: з'єднує в необхідній послідовності друковані аркуші в блоки на дротошвейних, ниткошвейних машинах або способом безшвейного скріплення, з'єднує блок з палітурною кришкою, виготовляє блокноти, адресні папки, займається реставрацією книг.
Палітурник повинен знати технологічні процеси виготовлення книг та брошур, вимоги до якості виготовленої продукції, мати художній смак, бути уважним і охайним.
КАСИР В БАНКУ
Касир (в банку) виконує операції з приймання, обліку, зберігання, видачі готівки та інших цінностей. Складає касову звітність, зберігає інформацію, що становить службову таємницю. Знає основи експлуатації комп’ютерної, обчислювальної та організаційної техніки; основи трудового законодавства.
ЕЛЕКТРОМЕХАНІК З РЕМОНТУ ТА ОБСЛУГОВУВАННЮ ЕОМ
Успіх застосування інформаційних технологій базується на безвідмовній роботі електроннообчислювальних машин, яка забезпечується якісним ремонтом, що здійснює електромеханік з ремонту та обслуговуванню ЕОМ, він повинен знати: будову персонального комп’ютера, призначення, принцип роботи та конструкцію принтерів і сканерів, основи електротехніки, елементи програмування. Повинен вміти виконувати поточний ремонт та обслуговування ПК, складати і монтувати електросхеми, виконувати загальну зборку ПК.
                                    ЗАПРОШУЄМО ДО НАС НА НАВЧАННЯ
                                                     на базі 9 класів:
термін навчання 3 роки, з одержанням повної загальної середньої освіти:

ДРУКАР ОФСЕТНОГО ПЛОСКОГО ДРУКУВАННЯ, НАЛАГОДЖУВАЛЬНИК ПОЛІГРАФІЧНОГО УСТАТКУВАННЯ
ОПЕРАТОР  КОМП’ЮТЕРНОГО НАБОРУ, КАСИР (В БАНКУ)

термін навчання 3,5 роки, з одержанням повної загальної середньої освіти:

ОПЕРАТОР КОМП’ЮТЕРНОЇ ВЕРСТКИ, ЕЛЕКТРОМЕХАНІК З РЕМОНТУ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ЛІЧИЛЬНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ МАШИН
Прийом учнів на підготовку робітників високого рівня кваліфікації з технологічно-складних наукоємних професій і спеціальностей з отриманням високих робітничих розрядів з терміном навчання 1 рік.

Після закінчення навчання на ІІ ступені атестаційного рівня за конкурсним відбором учні можуть продовжити навчання на ІІ курсі (ІІІ ступінь) атестаційного рівня з отриманням підвищених розрядів з професій кваліфікованого робітника і спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» у сфері вищої освіти за інтегрованим навчальним планом:

На основі повної загальної середньої освіти за професією 8251 «Друкар офсетного плоского друкування (ІІ ступінь), термін навчання 1 рік з продовженням навчання на ІІІ ступені за спеціальністю 5.05150101 «Друкарське виробництво» освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст». Термін навчання 1 рік 8 місяців.

На основі базової загальної середньої освіти з професії «Друкар офсетного плоского друкування, 7223 налагоджувальник поліграфічного устаткування» (ІІ ступінь) термін навчання 3 роки з продовженням навчання на ІІІ ступені за спеціальністю 5.05150101 «Друкарське виробництво» освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст. Термін навчання 1 рік 8 місяців.

На основі повної загальної середньої освіти за професією 4112 «Оператор комп’ютерної верстки» (ІІ ступінь), термін навчання 1 рік з продовженням навчання на ІІІ ступені за спеціальністю 5.05150103 «Комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації» освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст». Термін навчання 2 роки.

Випускники нашого навчального закладу можуть продовжити навчання у Вищих навчальних закладах:
Харківський Національний університет радіоелектроніки,
Українська Інженерно-педагогічна академія, з якими наш навчальний заклад має договори про співпрацю.
Українська академія друкарства.
ДРУКАР ОФСЕТНОГО ПЛОСКОГО ДРУКУВАННЯ
Друкар офсетного плоского друкування - одна з провідних професій поліграфічних підприємств. Друкар виготовляє різну поліграфічну продукцію на спеціальних друкарських машинах, за допомогою яких текстова та графічна інформація з друкарської форми передається під тиском на папір. На сучасних підприємствах виробничі процеси комп'ютеризовані й автоматизовані.
Друкар повинен знати устрій і правила експлуатації друкарських машин, технічні вимоги до готової продукції, правила друкування продукції, технологічний процес виготовлення друкарських форм.
Для даної професії обов'язкові такі якості, як уважність, координація руху, спостережливість, швидка і точна реакція, естетичний смак і висока культура.
         ЗАПРОШУЄМО ДО НАС НА НАВЧАННЯ
На базі 11 класів

термін навчання1 рік (III, II категорія); 1,5 року (ІІІ, ІІ, І категорія):

ОПЕРАТОР   КОМП’ЮТЕРНОЇ  ВЕРСТКИ

термін навчання1 рік

ДРУКАР  ОФСЕТНОГО  ПЛОСКОГО ДРУКУВАННЯ

термін навчання1,5 року;

ОПЕРАТОР  КОМП’ЮТЕРНОГО  НАБОРУ, ПАЛІТУРНИК

при подовженні навчання до 2 років випускник отримає також І категорію з професії

ОПЕРАТОР КОМП’ЮТЕРНОГО
НАБОРУ
ОПЕРАТОР КОМП’ЮТЕРНОЇ ВЕРСТКИ
Оператор комп’ютерної верстки компонує на екрані монітору видання так, як воно буде виглядати після друку, він повинен вміти працювати: з операційною системою Windows, текстовим редактором MS Word, Internet, графічним растровим редактором Adobe PhotoShop, графічним векторним редактором CorelDraw, а також виконувати верстку у видавничих програмах PageMaker та InDesign.
Директор           dir.poligrafcpto@ptukh.org.ua
В Харківському поліграфічному центрі змінилася електронна пошта.
Hosting Ukraine
Бухгалтерія        buh.poligrafcpto@ptukh.org.ua
Відділ кадрів    vkadr.poligrafcpto@ptukh.org.ua
Метод. кабінет   mkab.poligrafcpto@ptukh.org.ua
Приймальня      pr.poligrafcpto@ptukh.org.ua
До уваги відвідувачів сайту, абітурієнтів, роботодавців, організацій!
Copyright © 2013 by 
"ДНЗ "Харківський поліграфічний центр ПТО"
All Rights reserved
ПОДАТИ ДОКУМЕНТИ НА НАВЧАННЯ