Copyright © 2013 by "ДНЗ "Харківський поліграфічний центр ПТО""
All Rights reserved
Hosting Ukraine
КАТЕГОРІЇ
Робота над проектом Twinning «Модернізація законодавчих стандартів та принципів освіти та навчання у відповідності до політики ЄС щодо навчання впродовж життя»
Наші телефони:
(057) 738-06-04,
(057) 738-42-63
Факс:
(057) 738-42-63

Електронна пошта:
Книги-це фундамент, на якому будується культура нації.
Бібліотечна робота
Hosting Ukraine
ХОЧУ ПОСТУПИТИ НА НАВЧАННЯ
Робота бібліотеки із популяризації літератури, формування інформаційної культури учасників педагогічного процесу
Процеси глобалізації, інформатизації суспільства, нові стандарти і завдання професійної освіти, вимоги роботодавців і сучасного ринку праці - основні аспекти, що вплинули на формування моделі інформаційно-бібліотечного центру навчального закладу. Сутність і завдання інформаційної роботи бібліотеки ПТНЗ полягають у тому, щоб довести до користувача ту інформацію, якою володіє бібліотека.
Зміст інформування користувачів бібліотеки ДНЗ «Харківський поліграфічний центр ПТО» визначається навчальними та виховними завданнями, навчальними планами і програмами; тематикою літератури, що надійшла до бібліотеки; власними потребами й інтересами користувачів.
Обсяг бібліотечного фонду станом за 2016/2017 н.р. становить 17500 примірників різногалузевої, фахової, художньої літератури. Підручників  та навчальних посібників - 6833; в т.ч. загальноосвітніх: 4981‚ по предметах професійної підготовки: 1852; 24 назви періодичних видань. Бібліотека обслуговує понад 297 читачів. Із них: учнів - 259‚ викладачів - 18‚ майстрів - 20. На підтримку бібліотечній роботі, читальний зал оснащено двома комп’ютерами.
Бібліотека має електронні ресурси:
-CD-ROM - 7 шт.
-Підручники для 10 кл. - 12 Е-ресурсів;
-Підручники для 11 кл. - 14 Е-ресурсів;
-Начальні посібники для друкарів - 27 Е- ресурсів;
-операторів  комп’ютерної верстки - 13 Е-ресурсів;
-з банківської справи - 3 Е-ресурсів;
-з інформаційних технологій - 3 Е-ресурсів;
-з редагування  - 1 Е-ресурсів;
-методична література  - 31 Е-ресурсів;
-довідники - 5 Е-ресурсів.
Автоматизація бібліотечних процесів потребує від бібліотекарів володіння комп’ютерними технологіями‚ що сприяє підвищенню інформаційної культури‚ чия діяльність формує нове інформаційне середовище.
Бібліотека здійснює інформаційне забезпечення єдиної методичної теми "Розвиток особистісних компетентностей учнів засобами сучасних освітніх технологій“‚ над вирішенням якої працює педагогічний колектив поліграфічного центру. Для того‚ щоб задовольнити інформаційні потреби даної теми‚ в бібліотеці є картотека та електронна папка  “На допомогу викладачам".
Співпраці з бібліотекарем не може уникнути жоден викладач-предметник та майстер в/н, починаючи з підбору інформації і літератури до уроків, і закінчуючи спільним проведенням позаурочних заходів. Тому, важливим напрямком у роботі  нашої бібліотеки є наглядні форми популяризації літератури:
-книжкові виставки : “Сучасна українська література”, “Великий Кобзар”, “Історія вчить захищати державу”, “Ніколи знову (1939-1945)”, “Публікації наших педагогів”, “Ми працю любим‚ що в творчість перейшла"‚ "Наш Харків"‚ "Великі художники".
-книжкові полиці:  "Мистецтво книги"‚ "Історія книгодрукування"‚ "Майбутньому фахівцю‚ "На допомогу викладачу‚ майстру в/н"‚ "Увага! Нові надходження‚" "Нові періодичні видання".
Основна перевага наглядних форм у популяризації літератури полягає в тому‚ що книга подається не малюнком або описом‚ а у натуральному вигляді. Це дає можливість читачу побачити пропоновані йому книги. Ведучи пошук інноваційних форм роботи з книгою‚ треба враховувати‚ що 80% інформації людина сприймає за допомогою зору. Живе спостереження‚ тобто наочне сприйняття‚ є початком усякого пізнання. Наочність дозволяє підвищити якість навчання‚ результативність освоєння матеріалу.
Вагоме значення й значну допомогу як для бібліотекаря, так і для  
викладача, вихователя у підготовці та проведенні масових заходів  
мають тематичні картотеки газетно-журнальних статей і тематичні  
папки. Вони, також, допомагають учням у написанні рефератів,  
доповідей, повідомлень, для самоосвіти. Тематику матеріалів підбираю  
з урахуванням актуальності проблем, що цікавлять читачів. Матеріали  
постійно поповнюю.
До послуг читачів нашої бібліотеки є ряд тематичних картотеки:
- Поліграфічне виробництво
- На допомогу викладачам- предметникам
- Обдарована дитина
- Знай свій рід, своє слово
- Екологічне виховання
- Сценарії до визначних дат
- Здоровий спосіб життя
Тематичні папки:
- Подорож екологічною стежкою
- Все про шкідливі звички
- Краєзнавство
- До дня пам’яті жертв голодомору і політичних репресій
- Етика. Естетика
- Українські народні свята
- Українські письменники
- Зарубіжні письменники
- Формування інформаційної культури особистості
Педагогічна майстерність викладачів та майстрів виробничого навчання тісно пов’язана з рівнем використання і поширення інформації. Не можна заперечити той факт, що рівень інформаційної культури педагога безпосередньо впливає на його готовність до використання інноваційних технологій. Тому підвищення інформаційної  культури педагогів у процесі їх інформаційно-бібліографічного обслуговування є важливим напрямом роботи бібліотеки. Бібліографічне інформування педагогічного колективу має на меті регулярно доводити до відома кожного педагога, виходячи з їх потреб і запитів, інформацію про нові надходження літератури, додаткову літературу з предмета, інноваційні напрями наукових досліджень у педагогіці, методиці викладання предметів. Особливим попитом серед педагогічних працівників користуються книжкові полиці : «На допомогу викладачу, майстру», «Публікації наших педагогів» з особистісно зорієнтованого навчання і виховання, роботи з обдарованими дітьми, формування компетенцій.
Водночас інформаційна робота серед педагогічного колективу координується з роботою методичного активу нашого поліграфічного центру. Бібліотекар є членом педагогічної ради, тому завжди орієнтується, якаінформація потрібна викладачам, над якими проблемами виховання і навчання учнів працює педагогічний колектив. Тому на педрадах проводжу інформаційні огляди фахових періодичних видань.
Візитівкою бібліотечної наочності, що створює перше враження читача під час відвідування бібліотеки, є професійна виставка «Ми працю любимо, що в творчість перейшла». Під час оглядової екскурсії, з якої першокурсники кожного вересня ознайомлюються з бібліотекою нашого навчального закладу, представлені постійно діючі книжкові виставки: «Історія книгодрукування», «Майбутньому фахівцю», «Мистецтво книги», «Нові надходження».
Із метою вдосконалення бібліотечного обслуговування всіх категорій користувачів бібліотеки, cтворенний довідково-бібліографічний апарат:
- систематична картотека статей;
- реєстраційна картотека періодичних видань;
- картотека забезпеченості підручниками;
- картотека публікацій наших педагогів.
Бібліотечний фонд має довідкові видання‚ енциклопедії та словники по всім предметам навчальних програм. Весь наявний арсенал форм і методів роботи бібліотеки сприяє формуванню читацької самостійності‚ прищеплення навичок інформаційного пошуку.
Діяльність бібліотеки здійснюється в кількох напрямах: бібліотечно-бібліографічному та освітньо-виховному, які, у свою чергу поділяються на індивідуальні і масові форми роботи.
В індивідуальному обслуговуванні користувачів прагну втілювати в повсякденність творче кредо «Кожна дитина - окремий, неосяжний світ». Дуже важливо підтримати в учневі його особисту унікальність, сприяти розквіту найкращих рис - творчих, людяних. І найціннішим засобом для цього є досконале, розумне, книжне слово. А щоб воно «достукалося» до серця, розуму людини, у бібліотеці проводяться бібліотечні уроки на теми:  “Методи самостійної роботи з книгою“‚ “Словник - інструмент пізнання світу. Науково-популярна і науково-пізнавальна література та форми роботи з нею"‚ індивідуальні бесіди, ознайомлення з бібліотекою та її можливостями, ресурсами, співбесіди з учнями про загальну культуру, поведінку.
Завдання бібліотеки полягає у забезпеченні інтелектуального розвитку та активній підтримці набуття знань. Відбувається розширення розуміння "зони інтервенції" (поля пошуку)‚ коли з допомогою бібліотекара користувач швидше знаходить потрібну інформацію‚ причому запорукою успіху є постійна взаємодія користувача й бібліотекара.
Курси підвищення кваліфікації
Професії рівня
молодшого спеціаліста
Професії на базі 11 класів
Професії на базі 9 класів
ЕЛЕКТРОННА
БІБЛІОТЕКА